Visa plugga-utomlands.se som: Mobil

Studera i Danmark


Studera i Danmark

Funderar du på att studera en utbildning i Danmark? Du är långt ifrån ensam. Danmark är ett populärt land för internationella studenter. Statistik visar att det är fler internationella studenter som kommer till Danmark för studier, än vad det är danska studenter som åker utomlands för studier. Som svensk student kommer du med stor sannolikhet att trivas under din utbildning i Danmark. Svenskar och danskar är lika varandra på många sätt. Språket kan upplevas som en barriär er emellan till en början, men ni lär er snabbt att förstå varandra.

Innan du söker till en utbildning i Danmark, kan det vara bra att läsa information om hur det fungerar med studier i Danmark. Detta för att din tid som student vid en dansk utbildning ska bli så bra som möjligt. Här nedan följer information som kan vara bra för dig att ta del av innan du startar ditt nya liv som student i Danmark. Lycka till!

» Hitta utbildningar i Danmark

Akademisk utbildning i Danmark

I Danmark har man flera olika typer av eftergymnasiala utbildningar. Ett sätt man delar in högre utbildning i Danmark på, är genom tre olika kategorier baserade på utbildningens längd; kort, medellång och lång.

  • Kort utbildning i Danmark: 2 årStudier i Danmark
  • Medellång utbildning i Danmark: 3-4 år
  • Lång utbildning i Danmark: 3-6 år

Exempel på korta utbildningar på högre nivå i Danmark är kreativa utbildningar som till exempel utbildningar inom design, eller kortare utbildningar inom handel.

Utbildningar till lärare och pedagog samt utbildningar inom språk och IT är exempel på medellånga danska utbildningar.

De långa högre utbildningarna är forskningsbaserade. Utbildningar av denna typ ger breda ämneskunskaper så väl som specialiserade kunskaper.

Efter tre års studier på högre nivå i Danmark når du en så kallad "bachelor". Ytterligare två års utbildning leder fram till en kandidatexamen. För att få praktikplats i Danmark – vilket är vanligt att danska studenter söker efter avslutad utbildning – krävs oftast kandidatexamen.

Förutom att dela in de danska utbildningarna efter längd, kan man också dela in dem beroende på hur yrkesinriktade de är. Det finns två danska eftergymnasiala utbildningstyper som är mer yrkesinriktade samt något kortare än de akademiska utbildningarna; "erhvervsakademiuddannelser" och "professionsbacheloruddannelser".  

Yrkesinriktade utbildningar i Danmark

Erhvervsakademiuddannelser är oftast två år långa och innehåller sex månaders praktik. Dessa utbildningar kan jämföras med Sveriges tvååriga högskoleutbildningar. Efter examen från en erhvervsakademiuddannelse uppnår du kvalificeringen ”erhvervsakademigrad”. Erhvervsakademiuddannelser finns inom sju olika yrkesgrupper. Exempel på yrken du kan utbilda dig till inom de olika grupperna är processteknolog eller laborant, designteknolog, e-designer,  it-teknolog, multimediadesigner, administrationsekonom, näringsteknolog , tandtekniker, byggtekniker eller autoteknolog.

Även professionsbacheloruddannelser innehåller praktik, men är drygt tre år långa och kan jämföras med de yrkesinriktade högskoleutbildningarna i Sverige. I vissa fall kan en professionsbacheloruddannelse fungera som påbyggnad till en erhvervsakademiuddannelse. När du är klar med dina studier uppnår du kvalificeringen ”professionsbachelor”.

Exempel på yrken du kan utbilda dig inom är design och business, e-konceptutveckling, medieproduktion, grafisk kommunikation, journalistik, pedagog, grundskolelärare, teckenspråkstolk, socionom, offentlig administration, sjuksköterska, fysioterapeut, barnmorska, byggnadskonstruktör, maskinchef, olika typer av ingenjörer, internationell handel och marknadsföring, leisure management, ekonomi och it etcetera.  Som professionsbachelor kan du arbeta inom den relevanta yrkesgruppen, men också läsa vidare på högre nivå.

Antagning till utbildning på högre nivå i DanmarkStudera i Danmark

Antagning till en akademisk utbildning i Danmark sker genom att de sökande delas in i två kvoter. Till kvot ett hör de som söker med gymnasiebetyg som ej kompletterats. Inom kvot två görs en bredare bedömning. De som kompletterat sina betyg räknas till kvot två, likaså de som studerat vid folkhögskola eller vill tillgodoräkna sig arbetserfarenhet etcetera.

Som svensk medborgare har du rätt att söka utbildning på högre nivå i Danmark på samma villkor som danska medborgare. Detta enligt ett avtal som de nordiska länderna gemensamt ingått. Detta avtal slår fast att nordiska medborgare får ansöka till utbildning i ett annat nordiskt land på samma eller likvärdiga villkor som medborgarna i det specifika landet.

De nordiska länderna erkänner också varandras gymnasieutbildningar, vilket innebär att om man är behörig till utbildning på högre nivå i Sverige, är man också behörig till utbildning i de övriga nordiska länderna. Länderna i Norden eftersträvar också fullständigt erkännande av varandras högskoleutbildningar.

Om du tidigare har studerat kurser på högre nivå inom samma ämne som den utbildning du ska studera i Danmark, kan du ansöka om att få dessa tillgodoräknade dig i din danska utbildning.

Ovanstående gäller även för antagning till erhvervsakademiuddannelser och professionsbacheloruddannelser. Särskilda antagningskrav och antagningsprov kan dock förekomma för antagning till dessa typer av utbildningar.

Betygssystemet i DanmarkUtbildning i Danmark

I Danmark använder man sig av en sjugradig betygsskala bestående av siffror från -3 till 12. ”Syvtrinsskalan” används på alla utbildningar i Danmark. 12 är det högsta betyget, det motsvarar ECTS-skalans A.

12 – A
10 – B
7   – C
4   – D
02 – E
00 – Fx
-3  – F

Folkbokföring i Danmark

Om du ska studera i Danmark och bo i landet i mer än sex månader, bör du folkbokföra dig i den kommun i Danmark du kommer att vara bosatt i. Du kommer då att få ett hälsokort som ger dig rätt till sjukvård i landet.

Om du inte folkbokför dig inom sex månader från det att du flyttade till Danmark, finns risken att du kommer i kläm i sjukvårdssystemet. Du kan med andra ord hamna i en situation där du inte omfattas av sjukförsäkringen i varken Sverige eller Danmark. Om du planerar att studera i Danmark i högst tre månader behöver du inte folkbokföra dig i landet eftersom den svenska sjukförsäkringen täcker dina medicinska kostnader.

Studiemedel vid studier i Danmark

För att du ska beviljas studiemedel från svenska CSN under din som student i Danmark, måste du uppfylla vissa krav. Dessa innebär att:

  • du måste vara svensk medborgare och heltidsstuderande på en utbildning som är längre än 13 veckor.
  • din utbildning i Danmark, samt skolan som håller i den, måste vara godkänd av det svenska utbildningsdepartementet, så väl som av det danska utbildningsdepartementet. 
  • utbildningen måste också vara godkänd för studiemedel.

Om du får svenskt studiemedel under din tid som student i Danmark omfattas du av skattereglerna i Sverige, avsett om du folkbokför dig i Danmark eller inte. Om du är gift med en dansk medborgare eller om du har bott/arbetat i Danmark tidigare, kan du ha rätt till danskt studiemedel, så kallat ”SU”. Kontakta din skola i Danmark för att ta reda på om du har rätt till SU.

Du kan med fördel undersöka dina möjligheter till att söka och få stipendium för din utbildning i Danmark. Både Sverige och Danmark deltar i program under EU:s och Nordiska Ministerrådets ledning. Dessa ger stipendier till nordiska studenter som söker sig till andra nordiska länder för studier eller praktik.

» Här kan du läsa mer om att söka och hitta stipendier

Studentbostad i DanmarkStudentbostäder i Danmark

Det kan vara svårt att hitta lägenhet i Danmark, i synnerhet i Köpenhamnsområdet. Därför är det en god idé att du, så tidigt som det är möjligt, ställer dig i kö till ett rum på ett kollegium, vilket är den danska motsvarigheten till studenthem. Kollegierummen liknar studentbostäderna i Sverige. Man delar kök, sällskapsrum och i vissa fall badrum med andra studenter i korridoren.

Att bo på kollegium är billigare än att bo i lägenhet, varför det kan bli långa väntetider för att få ett rum. Kravet för att du ska kunna få ett rum på ett kollegie är att du är aktiv student vid en dansk utbildning. För att ställa dig i kö till ett kollegierum kontaktar du institutionen du ska studera vid, eller så kontaktar du ”Kollegiernas Kontor i Köpenhamn”.

Du kan också söka ”ungdomsboliger”, så kallade ”ungdomsbostäder”. Kravet för att du ska få hyra en sådan bostad, är att du är 18-25 år i ålder. Dessa små bostäder är endast till för studenter och ungdomar.

Om du planerar att söka svenskt studiemedel – tänk på att detta endast betalas ut under nio månader per år. Hyran för din bostad i Danmark ska dock betalas årets samtliga tolv månader, även om det är en studentbostad. Detta skiljer sig alltså från hur det fungerar i Sverige, där studenter oftast har sommarmånaderna hyresfria. Kom därför ihåg att planera in tolv månaders hyra i din budget.

» Hitta utbildningar i Danmark

Du kanske också är intresserad av:

Studera i Australien

Publicerad: 2014-12-18

Spännande storstäder, sol, stränder, universitet av hög standard och ett brett kursutbud lockar studenter från hela världen till Australien. Landet har under det senaste decenniet blivit ett av de mest populära studieländerna för svenska studenter. I Australien erbjuds ett brett utbud av olika möjligheter.

Tags: utlandsguide
Läs mer

Studera i Tyskland

Publicerad: 2014-12-18

Funderar du på att studera i Tyskland? Att studera en utbildning eller åka på språkresa utomlands är en ovärderlig erfarenhet. Utbildningarna i Tyskland håller hög kvalitet och är populära bland internationella studenter. Här hittar du relevant information om utbildningssystemet i Tyskland, ansökan till studier i Tyskland, levnadskostnader i Tyskland och mycket mer.

Läs mer

Studier i Polen

Publicerad: 2014-12-18

Sedan Polen blev ett av medlemsländerna i EU har antalet svenska studenter i landet mer än fyrdubblats. Detta beror till stor del på att man avsatt fler platser inom läkarutbildningen, vilket är den mest populära utbildningen bland svenska studenter i Polen. Läkarutbildningen i Polen håller samma nivå som den i Sverige, men den är ofta något lättare att bli antagen till.

Tags: utlandsguide
Läs mer

Kommentarer: